Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Buitenkans Twente

Buitenkans Twente

Buitenkans Twente is een aanbieder van programma’s en evenementen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Voor deze programma’s gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van programma’s aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die een programma van Buitenkans Twente volgt, stemt in met deze bepalingen.

Online programma’s

Bij de inschrijving voor een online programma staat omschreven wat een deelnemer van het programma kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Bij sommige online programma’s vinden ook live evenementen plaats. 

Live evenementen

Buitenkans Twente organiseert live evenementen. Bij de inschrijving voor een live evenement staat omschreven wat een deelnemer van het evenement kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn.

Tijdens live evenementen ontvangen deelnemers coaching in een groep. Bij de aankoop van een live evenement wordt weergegeven op welke dag(en) en tijdstip(pen) deze plaatsvinden.                                                                          

Verhindering deelname programma’s en evenementen

Annuleren van een programma of evenement van Buitenkans Twente kan telefonisch (06-83134715) tot 24 uur voor het programma of evenement en dient door Buitenkans Twente te worden bevestigd. Wanneer de deelnemer niet minimaal 24 uur van te voren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten van de desbetreffende evenement in rekening gebracht.

Buitenkans Twente biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft Buitenkans Twente  geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.   

Onvoorziene (weers)omstandigheden

Als een evenement  niet door kan gaan door onvoorziene (weers)omstandigheden, brengt Buitenkans Twente  de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte door een e-mailbericht te sturen naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. De deelnemer krijgt in een dergelijk geval een voucher voor een nieuwe datum. Buitenkans Twente is daarnaast geen terugbetalingsverplichting of andere schadevergoeding verschuldigd. 

Overdragen

Een online programma van Buitenkans Twente is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar online programma niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige live evenementen biedt Buitenkans Twente in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekocht ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Buitenkans Twente op te nemen.

Materiaal Buitenkans Twente  

Het is een deelnemer van een online programma of live evenement niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Buitenkans Twente hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bezoeken bijeenkomsten

Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar bijeenkomsten van Buitenkans Twente. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van live evenementen in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij de organisatie van Buitenkans Twente. Deelname is altijd voor eigen risico.

Wijziging bijeenkomst 

Als door overmacht een live evenement niet door kan gaan, zorgt Buitenkans Twente voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een live evenement wordt gewijzigd, zorgt Buitenkans Twente  ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. 

Aansprakelijkheid bijeenkomst 

Buitenkans Twente spant zich in om de online programma’s en live evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de live evenementen verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een evenement, dan is Buitenkans Twente alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Buitenkans Twente is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag van 1000 euro. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Buitenkans Twente, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Buitenkans Twente niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

 

Beelden bijeenkomsten

Buitenkans Twente kan tijdens live evenementen foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Buitenkans Twente heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Privacy 

Buitenkans Twente is verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door te bellen naar 06-83134715 of een mail te sturen naar info@buitenkanstwente.nl

Als een deelnemer zich aanmeldt voor een online programma en / of live evenement, vraagt Buitenkans Twente om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het programma. Soms is een naam en e-mailadres voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen en facturen toe te sturen. 

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via het contactformulier van de website.